keyvisualHome
Agenda
Wedstrijd 16 oktober
Paardencentrum
Informatie
Lessen seizoen 21/22
Formulier Aanmelding
Pensionstalling
Huisregels
Menbewijs
Contact
 Privacy beleid

BELANRIJKE INFORMATIE BESTEMD VOOR RUITERS, PENSIONKLANTEN EN BEZOEKERS VAN HET PAARDENCENTRUM ‘OP DE HEEGSWAL ‘.

 

Welkom op ons Paardencentrum.

Wij vinden veilig en verantwoord paardrijden en mennen erg belangrijk.

Wij nemen waar nodig is onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid. We willen u er op wijzen dat er ook een eigen verantwoording ligt bij u als klant of bezoeker van het Paardencentrum.

Daarom volgen hieronder enkele adviezen over de uitrusting, lessen en regels.     

 

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrij-plezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels.

Wij rekenen op uw medewerking.

 

 Voor iedereen geldt :

• Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.

• Niet rennen en schreeuwen op stal, ook rond de rijbaan dient rust te zijn

• Er mag in de stallen en te paard niet worden gerookt .

• Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.

• De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.

• Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats. 

• Honden mogen alleen aan de lijn op het terrein  komen en worden niet toegestaan in de stallen.

U blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor problemen omtrent uw paard. U dient zelf de uitwerpselen op te ruimen.

 

 Voor iedere ruiter geldt:

• Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 

Tijdens het rijden voldoet de ruiter aan de veiligheidseisen betreffende een veiligheidscap, kleding en rijlaarzen of chaps.

• Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.

• Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van personeel gebeurt.

• Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd .

• Indien uw paard of pony mest buiten zijn stal, dient u dit zelf op te ruimen, mocht de daarvoor bestemde kruiwagen vol zijn dan dient u deze op de mesthoop te legen.

• U kunt u paard of pony poetsen op de poetsplaatsen of in de box zelf.

• Voordat u uw paard of pony uit de stal haalt, wilt u dan de hoeven eerst even uit krabben.

• Aan de box mag u alleen uw halster laten hangen. 

 

Verzorging van de PensionPaarden

 

De paarden worden 2 keer per dag gevoerd door het Paardencentrum. Op verzoek van de pensionklant kan het paard krachtvoer worden gegeven. Krachtvoer en medicatie zijn voor eigen rekening.

 

Mits de weersomstandigheden en de conditie van de weide het toelaten krijgen de paarden in de zomerperiode overdag weidegang. Dit word bepaald door het Paardencentrum. Op de zondag dient u zelf uw paard weidegang te geven.

 

De eigenaar is verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van de paardenbox. Materiaal en stro  gebruikt u van het Paardencentrum. Er mag stro naar behoefte  worden gepakt, maar het is niet de bedoeling dat er schoon stro op de mestplaats terecht komt.    

 

Graag de mest zover mogelijk achterin de mestplaats brengen.  De pensionklant is verplicht na uitmesten en/of gebruik binnen en buitenbak, alles netjes achter te  laten, te vegen  en nergens  geen mest etc. achter te laten.  Het gebruikte materiaal ( mesjes ,kruiwagens en bezems) graag weer op de daarvoor bestemde plaatsen terugbrengen.

 

Als pensiongast bent u alle dagen van de week welkom om van uw paard / pony te genieten.                    Zondags mag er niet worden uitgemest en geen lessen worden gegeven.                                                          Wij zouden het waarderen als u onze zondagsrust in acht wilt nemen.

 

De eigenaar is verantwoordelijke voor de gezondheid van zijn paard/pony. Bezoek van de dierenarts of hoefsmid kunt u zelf regelen. Dit kan ook in overleg met het Paardencentrum.

 

Voor elke eigenaar is er een zadelkast. Een tweede kast kunt u huren voor € 10,- p.m.  Graag even overleggen met Kees. Eigendommen behoren uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen. 

 

Gebruik van de binnen en buitenbak Pensiongasten.

 

Buiten de lessen om mag u vrij gebruik maken van de buiten/ binnenbak. Graag 30 minuten voor aanvang van de lessen de bak verlaten. Het Paardencentrum behoort aan te geven wanneer er activiteiten zijn in de manege zodat u geen gebruik kunt maken van de bakken.

 

De paarden mogen alleen onder toezicht worden losgelaten in de bakken . Dit om vernielingen te voorkomen. 

Longeren in de bak is toegestaan mits in goed overleg van een aanwezige ruiter (maximaal 2 ruiters). Bij komst van een nieuwe ruiter graag na 15 minuten stoppen met longeren zodat de ruiter in de bak kan rijden. 

De ruiter heeft voorrang op een menner. Als de menner in goed overleg met de ruiter gebruik wil maken van de bak , is dit toegestaan.

 

Wilt u gebruik maken van privélessen dan  wordt Kees daarvan altijd op de hoogte gebracht.                  Tijdens deze les mogen anderen ook gebruik maken van de bak. 

Tijdens vrij rijden in de bak is springen alleen toegestaan op een eigen paard. Dit altijd in overleg met andere ruiters. Materiaal dient opgeruimd en verwijderd te worden uit de bak. 

Tijdens gebruik van de bakken bent u verplicht zich te houden aan de rijbaanregels.

 

Na gebruik van de bakken altijd de mest opruimen en de manege geveegd achterlaten.                              s‘avonds de lichten van de binnenbak uitdoen als je de laatste of enige pensiongast bent

 

Is er een probleem, iets defect etc. ..   melden bij  Kees 06- 53496416 .                                                          Bij ontstaan van schade altijd een melding maken . 

Er mag niet worden gerookt  in de stallen en manege en het erf van het Paardencentrum.

 

Er kan door het Paardencentrum worden gemest voor € 25 p.m.                                                                    Stalling menkar / trailer ( buiten )kost  € 10 p.m. 

 

Het Paardencentrum streeft ernaar om u en uw pony/paard een optimaal en plezierig verblijf te geven. Hierbij kunnen we niet zonder de hulp van u . Samen met alle andere gasten/leerlingen van het Paardencentrum bent u verantwoordelijk  voor de sfeer en de gang van zaken.                                                                                                             

Mocht er een probleem ontstaan of heeft u een op of aanmerking dan vernemen wij dit graag. Wij willen u attenderen op onze klachtenprocedure ( prikbord bij de kantine).

 

Kees en Petra Dekker

Top
Paardencentrum "Op de Heegswal". | info@paardencentrumopdeheegswal.nl