keyvisualHome
Agenda
Wedstrijd 16 oktober
Paardencentrum
Informatie
Lessen seizoen 21/22
Formulier Aanmelding
Pensionstalling
Huisregels
Menbewijs
Contact
 Privacy beleid

 

Privacy beleid "Paardencentrum "Op de Heegswal".

 

Het Paardencentrum “Op de Heegswal” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

In onze privacy overeenkomst willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Het paardencentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Paardencentrum “Op de Heegswal “ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u de Privacy policy wilt ontvangen, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de mail of contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Paardencentrum “Op de Heegswal”.

 

Langelandsterweg 26

 

9982BG Uithuizermeeden

 

Mobiel: 06-53496416

 

 

 

Top
Paardencentrum "Op de Heegswal". | info@paardencentrumopdeheegswal.nl